VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

Av.Mustafa KOYUNCU – T.C.Kimlik No:18991247090  Baro Sicil No:2546

Gülbahçe Mahallesi, Vardar Caddesi,Alp İş Merkezi No:1 Kat:10 Osmangazi / Bursa

KOYUNCU HUKUK BÜROSU

NOT: Notere, yukarıda yer alan bilgilerle Genel Vekâletname çıkartmak istediğinizi ve genel vekâletnamede yazılı bilgiler yanında ayrıca “Banka işlemlerini yapmaya, bankalarla yazışma yapmaya ve karşılıksız çeklerde bankaların ödemekle sorumlu olduğu meblağı bankadan tahsil etmeye yetkilidir” ibarelerini ekletmenizi önemle rica ederiz.

Gerekenler:
*Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
*Aile Mahkemelerinde boşanma davası gibi açılacak tüm davalarda vekâletnameye fotoğraf eklenmesi zorunludur. Bu nedenle vekaletname çıkarırken yanınızda iki adet fotoğraf bulundurmanızı rica ederiz.

*Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde ‘şirket adına temsilen şahsı adına asaleten’ ibaresini koydurmanız halinde tek vekâletle hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname çıkartmış olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartmakla uğraşmazsınız.

*Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
*Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C.Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.

– Vekaletname çıkarmadan önce büromuzdan mutlaka bilgi alınız.